Hoe werkt het

Hoe werkt het

Hierboven is te zien hoe de opwekking van zonne-energie in zijn werk gaat.  Het zonlicht valt op de panelen 1 op het dak en er wordt een gelijkspanning opgewekt. Door meerdere panelen in serie te zetten, kan de gelijkspanning wel 400 – 500 Volt bedragen. Deze spanning wordt in de omvormer 5 omgezet naar 230 Volt wisselspanning die precies gelijk moet lopen met onze netspanning.  Dit wordt allemaal bewaakt door de omvormer die ook beveiligd is tegen overbelasting en een te hoge temperatuur.

In de Kwh meter 6 wordt gemeten hoeveel er in het net terug geleverd wordt en de bovenste meter meet hoeveel kWh men uit het net haalt. Op een mooie zonnige dak wek je namelijk relatief veel op en dat heb je op dat moment misschien helemaal niet nodig. De opgewekte energie altijd eerst in huis gebruikt en wat dan nog over is gaat het net op. In de winterdag zal men normaal gesproken tekort komen zodat er altijd stroom van het net afgenomen wordt. De meterstanden worden aan het eind van het jaar vergeleken en het verschil moet men bijbetalen of wanneer dit negatief is, krijgt men geld toe.
Vanuit de meterkast loopt de stroom naar het transformator-huisje in de wijk en uiteindelijk naar de hoogspanningsmast.
Overigens heeft de installatie zelf ook stroom nodig. Dit betekent dat als de netspanning uitvalt, ook de stroomopwekking van de zonnepanelen stopt. Dat is jammer, want op dat moment heb je er juist behoefte aan.  Er zijn omvormers die hier een voorziening voor hebben zodat je overschakelt op een autonoom systeem.  Dit werkt natuurlijk alleen als de zon voldoende schijnt.

Hoe werkt salderen?

De zon schijnt overdag, dus gedurende de dag-periode wek je stroom op. In de zomer uiteraard meer dan in de winter omdat de dagen langer zijn en de zon hoger aan de hemel staat. Als het bewolkt is, presteert een zonnepaneel bijzonder weinig. Bij erg dunne bewolking wordt er nog wel wat opgewekt, maar op een grijze grauwe dag valt het bijna stil.
Dus je moet het vooral hebben van mooie dagen vanaf de lente tot in de herfst. Ook een stralende winterdag levert veel op, bovendien zijn de panelen dan relatief koud zodat ze nauwelijks of geen temperatuur verlies hebben.
De stroom die je opwekt, gebruik je gedeeltelijk zelf, de rest gaat het net in. Op dagen dat je niets of weinig opwekt en uiteraard ‘s nachts gebruik je gewoon de stroom uit het net. De stroom die je opwekt wordt per jaar verrekend met de stroom die je afneemt, dit heet salderen. Dus als je 4000 kWh hebt afgenomen en 3500 kWh hebt geleverd, betaal je alleen voor het verschil van 500 kWh. De meter in de meterkast houdt exact bij hoeveel stroom vanuit het net je woning binnenkomt en visa versa.
Energie bedrijven zijn verplicht dit salderen toe te passen. Lever je meer stroom dan je verbruikt, dan krijg je voor de extra opgewekte stroom uiteraard een lagere prijs, het zogenaamde kale leveringstarief of soms zelfs minder.  Hier springt Greenchoice er positief uit. Voor de stroom die je netto teruglevert, krijg je € 0,11 per kWh. .
Per 1 juli 2013 mag er voor niet zakelijke opwekkers volledig gesaldeerd worden, dit gold voorheen alleen bij een paar energiebedrijven zoals Greenchoice en Atoomstroom.Voor grootverbruikers geldt de salderingswet niet. Die moeten zelf met de leverancier in onderhandeling gaan voor de prijs die ze krijgen over de duurzaam opgewekte stroom.

Toekomst?

Het ministerie van economische zaken heeft in 2015 besloten dat de salderingswet tot 2020 blijft bestaan in de huidige vorm. Dat is goed nieuws voor zonnepanelenbezitters maar ook voor de nieuwkomers. Het betekent namelijk dat de relatief korte terugverdientijd blijft zoals die is. Pas na 2020 komt er een overgangsregeling als voorloper voor een nieuwe salderingsregeling. Hoe dat eruit komt te zien, is allemaal nog niet duidelijk. Het moge duidelijk zijn dat de staat op deze manier energiebelasting misloopt en op den duur zal dat ergens teruggehaald moeten worden.