BTW teruggave

BTW teruggave

Voor particulieren is de btw op het zonnepanelen pakket en de installatie terug te vorderen bij de belastingdienst.
Hoe zit dat? Elke bezitter van een zonnepanelensysteem wekt energie op en is daarmee automatisch voor de belastingdienst ondernemer. De activiteit van de ondernemen is het leveren van stroom aan het net. Dit ondernemerschap krijgt uw automatisch, u hoeft daarvoor dus niets te doen. Elke ondernemer mag vervolgens de betaalde btw verrekenen met de ontvangen btw. Maar daarvoor moet je wel een btw aangifte nummer hebben.
Om als particulier in aanmerking te komen voor de teruggaven btw moet men dus eerst een btw nummer aanvragen. Na toekenning is men verplicht een driemaandelijkse of jaarlijkse btw aangifte te doen. De betaalde btw op de installatie kan je terugvorderen, je betaalt echter ook een klein bedrag btw aan de belastingdienst die je (fictief) ontvangen hebt op de stroom die geleverd is. Dit is een forfatair bedrag en bedraagt € 20,- per kWp geïnstalleerd vermogen. Dus bij een installatie van 3000 Wp ben je op jaarbasis € 60,- verschuldigd, oftewel € 15,- per kwartaal.
Na het eerste jaar vervalt de aangifte (verzoek hiertoe indienen) omdat je onder de kleine ondernemersregeling valt. De btw afdracht is dan zo laag dat je niets hoeft te betalen.

Kijk ook bij deze link waar het haarfijn wordt uitgelegd.

https://www.zonnepanelen.net/btw-zonnepanelen-stappen/