Oriëntatie

Oriëntatie

De oriëntatie van het dak waarop zonnepanelen gemonteerd worden is van invloed op de opbrengst. Bij een plat dak kunnen we die orientatie kiezen door de rijen op zuid te zetten. Maar bij een hellend dak is dit niet aan de orde. Oriëntaties tussen pal oost en pal west zijn prima geschikt. Panelen op het oosten of westen geven een verlies van ca. 20 % op de jaaropbrengst t.o.v. het zuiden. Dit is ook afhankelijk van de hellingshoek. Bij een zeer flauwe helling is de opbrengst bijna oriëntatie – onafhankelijk. Immers, een paneel dat plat ligt, heeft geen oriëntatie. Dit betekent dat bij een helling van10 graden zelfs een noord dak nog aardig oplevert. Zie de oriëntatietabel hieronder.

orientatie-hoek-opbrengst

Zo zien we dat een oriëntatie op noord met helling 10 graden evenveel oplevert als een dak op oost of west met een helling van 40 graden. Alles wat groen tot lichtgeel is, levert acceptabele opbrengsten op. Uiteraard kiezen we zoveel mogelijk voor een oriëntatie op zuid indien mogelijk. Een oost-west dak heeft als voordeel dat je meer panelen kwijt kan en dat de opbrengst beter verdeeld is over de dag.
Dit kan in de toekomst wel eens van belang worden als we zoveel mogelijk direct willen verbruiken.

Bij grote industriële daken maakt men handig gebruik van de oost-west opstelling. Door de panelen als een tentvorm aan elkaar te koppelen in oost-west richting, kan men zeer veel panelen op het dak kwijt waardoor de opbrengst per m2 veel hoger is dan bij een traditionele zuid-opstelling. Bovendien maak je op die manier een zeer stabiele constructie die minimale ballast nodig heeft.